Ürün Tanıtımı

Çelik Yüzeylerde (yangına dayanıklı) yangın geciktirici boya olarak geliştirilmiş , tek komponentli , yüksek hacimsel katı maddeye sahip bir solvent bazlı boyadır. Bu ürün çalik yapılarda kullanılmak üzere bağımsız ve ekredite otoritelerce test edilmiştir

Kullanım Alanları

Pasif yangın koruması sağlayan boya sistemlerinde ara kat olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Film Kalınlığı ve teorik yayılma oranları
MinumumMaksimum Önerilen
Film Kalınlığı,kuru (µm)2001400 700
Film Kalınlığı, yaş(µm) 2801950970
Teorik yayılma oranı (m^2/l) 3,60,51
Yorumlar

Yukarıda belirtilen kalınlıklar uygulama amaçlı belirtilmiştir. İstenen yangın geciktirme süreleri için, tüm çelik konstrüksiyon elemanlarının ısı iletim katsayısına göre doğru hesaplanmış ilgili kalınlıklarda belirlenmesi gerekir.
NOT: Tipik en yüksek Kuru Film Kalınlığı havasız tabanca ile gerçekleştirilebilir.

Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz,kuru ve kirden arındırılmıl olmalıdır. Yüzey ISO 8504 standartlarına göre değerlendirilmeli ve buna bağlı olarak işlem görmelidir.

Boyalı Yüzey

Temiz kuru ve hasarsız uygun astar.

Uygulama Koşulları

Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3 C derece fazla v en düşü 5C olmalıdır. Sıcaklık ve bağıl nem yüzey civarında ölçülmelidir. Kurumanın sağlanması için kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda iyi havalanadırma gerekir.

Uygulama MEtdoları

Sprey:Airless sprey (havasız tabanca) kullanınız
Fırça:Kesitrmeler ve küçük alanlardaki uygulamalar için tavsiye edilir, belirlenen kuru film kalınlığına ulaşılması için özen gösterilmelidir.

Kuruma Süresi

Kuruma süreleri genellikle hava dolaşıman, sıcaklığa , film kalınlığına ve atılan kat sayısına bağlıdır ve benzeri şekillerde etkilenirler. Aşağıdaki tabloda sunulan veriler

 • 1. İyi bir havalandırma (Açık hava veya serbest dolaşımı)
 • 2. Tipik (Önerilen) kuru film kalınlığı
 • 3. Yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır.
 • Yüzey Sıcaklığı5 C10 C 23 C 40 C
  Yüzey Koruması2 saat1 saat 30 min 20 min
  Sert Koruma 48 Saat24 saat16 saat 8 saat
  ikinci Kat uygulama, en az 24 saat8 saat4 saat 2 saat
  ikinci Kat uygulama, en çok (1&2)

 • 1. Yüzey Temiz olmalı ve gerekirse uygulama öncesi yüzey pürüzlendirilmelidir.
 • 2. Yağmu ve kondensasyona ( yüksek nem ve düşük sıcaklık) erken mazur kaldığı takdirde boyada bazı kusurlar oluşabilir. Uygun bir son kat olmaksızın uzun süre ısıya direkt maruz bırakılmamalıdır.
 • Yukarıda verilen biligiler uygulamanın yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir.Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri ; film kalınlığına , havalandırmaya ,yüzeyde var olan boya sistemine , boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak ; uzayabilir veya kısalabilir.

  PARTNERLERİMİZ
  BAŞKA BİR SORUNUZ VARSA ? BİZE Ulaşın